Skip to main content

1. VORES VIRKSOMHED, TEKNOLOGI, KUNDER OG SLUTBRUGERE

Vi værdsætter dit privatliv, og vi ønsker at hjælpe med at gøre din oplevelse med os så tilfredsstillende og sikker som muligt, uanset om du får adgang til Viafoura ved hjælp af et af vores sociale plugins og/eller vores websted på viafoura.com, herunder det interne administrationssystem, der stilles til rådighed for vores kunder på admin.viafoura.com (det “administrative område”).

Viafoura er en teknologivirksomhed, der tilbyder en række webbaserede sociale plugins og værktøjer til at engagere brugere på tredjepartswebsteder og apps på internettet og mobilen (“sociale plugins”). Viafoura Social Plugins gør det muligt for online virksomheder (“kunder”) at:

  • Forbind deres godkendelsestjenester med Viafouras (“Social Login”);
  • Tilbyde deres websted og mobilapplikationer slutbrugere (“Slutbrugere”) med engagement værktøjer såsom kommentering og community discovery værktøjer såsom Top Users, Mest populære artikler (“Engagement Tools”)
  • Analysere et websteds sociale login- og engagementaktivitet for at levere brugs- og datametre (“Social Analytics”) til vores kunder.

2. FORMÅLET MED POLITIKKEN FOR BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED OG DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER

Vi har udarbejdet denne politik for at forklare, hvordan vi håndterer personlige oplysninger, som vi modtager fra vores kunder og slutbrugere. Denne politik afspejler kravene i The Personal Information Protection and Electronic Documents Act, en føderal lov, der er gældende i hele Canada. Vi informerer og uddanner personalet om politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

“Personlige oplysninger”, som anvendt i denne privatlivspolitik, er oplysninger, der gør det muligt at identificere en person direkte, f.eks. et navn eller en e-mailadresse, og oplysninger, som vi kombinerer direkte med sådanne identifikationsoplysninger. Denne fortrolighedspolitik er indarbejdet i og er underlagt Viafouras servicevilkår og er underlagt disse. Ved at bruge Viafouras websted eller vores tjenester giver du udtrykkeligt dit samtykke til den praksis for håndtering af oplysninger, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

3. OPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Når du besøger viafoura.com eller et websted, der er drevet af viafoura-teknologier, indsamler vi to typer oplysninger. Personlige oplysninger og passive data. Personlige oplysninger, vil du blive bedt om at give dit samtykke, før vi kan gemme dem. Passive data indsamles, når du interagerer med webstedet med Viafoura-teknologi.

Personlige oplysninger: Hvis du som slutbruger vælger at logge ind på en klients websted eller mobilapplikation ved hjælp af en konto, du allerede har oprettet på et socialt netværk, kan du platform (f.eks. Facebook, Twitter) eller en e-mail-platform (f.eks. Gmail, Yahoo! Mail), giver du webstedet (eller mobilapplikationen) adgang til visse personlige oplysninger, der er gemt på det pågældende sociale netværk eller den pågældende e-mail-platform. Viafoura indsamler og opbevarer disse personlige oplysninger på vegne af vores kunder. Viafouras platform modtager og gemmer specifikt navn, e-mail og kundegenereret UID med henblik på at identificere brugeren.

Disse videregivne slutbrugerdata kan omfatte, men er ikke begrænset til, dit navn, din e-mailadresse, postadresse og demografiske oplysninger som f.eks. alder og køn.

Viafouras kunder kan give dig mulighed for at skrive kommentarer og andet brugergenereret indhold på deres websteder eller mobilapplikationer. Teksten i disse indsendelser indsamles og opbevares på vegne af vores kunder. Disse indsendelser er forbundet med den identitet, du brugte til at godkende dig med det pågældende sociale plugin, og dit navn og profilbillede vises sammen med dine kommentarer på kundens websted eller mobilapplikation. Du kan også tilvælge at sende dette indhold til dine tilsluttede sociale netværk.

Passive data: Som de fleste webbaserede tjenester modtager og registrerer vi automatisk oplysninger på vores system fra din browser, når du bruger websteder, der anvender Viafoura-teknologi. Vi kan bruge en række forskellige metoder, herunder “cookies”, til at indsamle disse oplysninger. Vi bruger både sessions- og permanente cookies. De oplysninger, som vi kan indsamle med disse automatiserede metoder, kan omfatte din IP-adresse, cookieoplysninger, et unikt enheds- eller bruger-id, browsertype, systemtype, det indhold og de sider, som du får adgang til på Viafoura-klienterne, hyppigheden og varigheden af dine besøg og den “henvisende URL”. Vi kan også bruge cookies til at lagre sessionsvalidatorer på din harddisk. Hvis vi direkte kombinerer oplysninger, der er indsamlet på passiv vis, med personlige oplysninger, behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ellers bruger vi oplysninger, der indsamles passivt, i aggregerede former.

Bemærk venligst, at alle oplysninger, der indsamles af Viafoura, er underlagt den pågældende kundes privatlivspolitik, og at Viafoura blot letter indsamlingen, overførslen og opbevaringen af de personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

4. HVORDAN VI BRUGER OPLYSNINGERNE

Personlige oplysninger: Vi har ingen rettigheder til at bruge personlige oplysninger om slutbrugeren, der er sendt til os på vegne af vores kunder via Viafoura-tjenesterne eller modtaget fra de sociale netværk, undtagen til at stille tjenesterne til rådighed for kunden og/eller slutbrugeren. Vi sælger ikke personlige oplysninger om slutbrugeren, der sendes til os via tjenesterne eller modtages fra de sociale netværk. Alle personlige oplysninger, der indsamles af vores klienters websteder eller mobilapplikationer, er underlagt disse websteders privatlivspolitikker. Du bør læse og være opmærksom på servicevilkårene, fortrolighedspolitikken og fortrolighedspraksis på webstedet for enhver klient, der benytter vores tjenester, og være opmærksom på disse.

Passiv dataindsamling: Disse oplysninger bruges til at lette leveringen af tjenesten og i nogle tilfælde til interne rapporter. Desuden anvendes nogle af de indsamlede oplysninger i klientrapporterne. Klientrapporterne kan indeholde både passivt indsamlede oplysninger og personlige oplysninger om slutbrugeren.

Visse passivt indsamlede oplysninger, der indsamles af Viafoura, stilles også direkte til rådighed for kunden. Kunden har derefter mulighed for manuelt at sende dataene til tredjepartsanalyseværktøjer som Google Analytics og Omniture Site Catalyst med henblik på yderligere rapportering. Disse data ejes af vores kunder og deres egne tredjepartsanalysekonti. Vi gør det kun efter anmodning og på kundens foranledning.

Bemærk venligst, at slutbrugere, der anvender Viafoura på en klients websted, kan klienten også passivt indsamle data, der er underlagt webstedets særlige privatlivspolitik, herunder, uden begrænsning, ikke-Viafoura-handlinger såsom køb og sete videoer. Du bør læse og være opmærksom på servicevilkårene, fortrolighedspolitikken og fortrolighedspraksis på webstedet for enhver klient, der benytter vores tjenester, og være opmærksom på disse.

Vi kan dele aggregerede oplysninger med kunder, potentielle kunder, partnere eller pressen for at demonstrere brugen af Tjenesten, for at se branche- og annonceringstendenser og for at skabe reklame for Tjenesten. Alle samlede oplysninger, der deles i disse sammenhænge, vil ikke indeholde personlige oplysninger.

5. MINDREÅRIGE

Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) beskytter online privatlivets fred for børn under 13 år. Viafouras websted er ikke rettet mod personer under tretten (13) år, og vi anmoder om, at sådanne personer ikke afgiver personligt identificerbare oplysninger via vores websteder. Derudover indsamler eller opbevarer vi ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 13 år, medmindre det er tilladt ved lov. Hvis vi opdager, at der er indsamlet personlige oplysninger fra en bruger under 13 år på eller via Viafouras websted, vil vi tage de nødvendige skridt til at få disse oplysninger slettet. Hvis du er forælder eller værge for et barn under 13 år, som har registreret sig på Viafouras websted eller på anden måde har givet Viafoura personlige oplysninger, bedes du kontakte Viafoura på privacy@viafoura.com for at få barnets konto opsagt og oplysningerne slettet.

Viafouras kunder er ansvarlige for at sikre, at de overholder COPPA, Viafoura handler blot efter vores kunders anvisninger og som agent for vores kunder. Hvis vi opdager, at der er indsamlet personlige oplysninger fra en bruger under 13 år via Viafoura-tjenesterne uden forældrenes samtykke som krævet af COPPA, og at de er gemt på Viafouras servere, vil vi tage de nødvendige skridt til at få disse oplysninger slettet.

6. TREDJEPARTER

Vi deler kun dine oplysninger med tredjeparter under begrænsede omstændigheder, hvor vi mener, at en sådan deling er rimeligt nødvendig for at tilbyde tjenesten eller er tilladt af dig som angivet i denne privatlivspolitik. For eksempel:

Vi kan give oplysninger til tjenesteudbydere for at hjælpe os med at levere de tjenester, vi tilbyder dig. Specifikt kan vi bruge tredjeparter til at lette vores forretning, f.eks. til at hoste tjenesten (dvs. cloud webhosting), til at sende e-mailmeddelelser eller til at levere analysetjenester til vores kunder. I forbindelse med disse tilbud og forretningsaktiviteter kan vores tjenesteudbydere have adgang til dine personlige oplysninger til brug i et begrænset tidsrum i forbindelse med disse forretningsaktiviteter. Når vi anvender tredjeparter til behandling af personlige oplysninger, implementerer vi rimelige kontraktmæssige og tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der begrænser brugen af disse oplysninger til Viafouras specificerede formål.

Vi kan bruge pseudonymiserede og krypterede brugeridentifikationsoplysninger til at vise annoncer, der er mere relevante for vores målgrupper. Yderligere oplysninger om, hvordan disse data anvendes af tredjeparter som Google, og hvordan du kan kontrollere de oplysninger, der indsamles af Google, kan findes på følgende link: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.

Når du bruger vores websted eller vores produkter på udgiversider og indtaster din e-mailadresse (enten for at logge ind eller for at tilmelde dig et nyhedsbrev eller lignende), kan vi dele de oplysninger, som vi indsamler fra dig, såsom din e-mail (i hashed, pseudonym form), IP-adresse eller oplysninger om din browser eller dit operativsystem, med LiveRamp og dets koncernselskaber med en af følgende, der fungerer som “fælles dataansvarlige” (som relevant og defineret i GDPR).

LiveRamp bruger disse oplysninger til at oprette en onlineidentifikationskode, som vi kan gemme i vores førsteparts-cookie til brug for vores brug i online-, in-app- og cross-channel-reklamer. Dette kan deles med reklamevirksomheder for at muliggøre interessebaseret og målrettet reklame. LiveRamp bruger disse oplysninger til at oprette en onlineidentifikationskode med henblik på at genkende dig på dine enheder. Denne kode indeholder ikke nogen af dine direkte identificerbare personoplysninger og vil ikke blive brugt af LiveRamp til at genidentificere dig.

Detaljerede oplysninger om LiveRamps databehandlingsaktiviteter er tilgængelige i LiveRamps privatlivspolitik. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke eller fravælge behandlingen af dine personoplysninger.

7. SIKKERHED

Sikkerheden af dine oplysninger er vigtig for os. Vi anvender rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personlige oplysninger under vores kontrol, både under overførslen og når vi modtager dem. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, brugen af firewalls og kryptering. Selv om vi i god tro bestræber os på at opretholde sikkerheden af sådanne personlige oplysninger, er ingen metode til overførsel via internettet eller elektronisk lagring 100 % sikker, og vi kan ikke garantere, at de vil forblive fri for uautoriseret adgang, brug, videregivelse eller ændring. Selv om vi arbejder hårdt for at sikre integriteten og sikkerheden af vores netværk og systemer, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger vil forhindre “hackere” eller andre uautoriserede personer i ulovligt at få adgang til eller få fat i disse oplysninger.

8. KONTAKTPERSON I SPØRGSMÅL VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED, HERUNDER ANMODNINGER OM SLETNING AF DATA

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på privacy@viafoura.com.
Anmodninger om sletning af brugerdata skal også indsendes til privacy@viafoura.com. Når Viafoura modtager anmodninger, validerer Viafoura brugerens identitet for at sikre, at anmodningen er gyldig, ved at bekræfte identiteten med det kundesite, som de besøger fra. Når det er bekræftet, foretages sletning i overensstemmelse med GDPR inden for 30 dage efter modtagelse af anmodningen.

Få mere at vide om publikumsengagement, udvikling og indsigt

Tjek Viafouras blog for at holde dig opdateret med de seneste nyheder og tendenser inden for publikumsengagement, udvikling og indsigt.

Contact us today by filling out the form below or giving us a call at
Become a Technology Partner
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact us today by filling out the form below or giving us a call at
Become a Channel Partner
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact an audience engagement specialist today by filling out the form below or giving us a call at
Get started with Live Blog
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact an audience engagement specialist today by filling out the form below or giving us a call at
Get started with Community Chat
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
This package is only available to publishers with > 2 million monthly page views
Get started with Community Engagement
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Conversations
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Viafoura
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Community Chat
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Viafoura Live Blogs
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838