Skip to main content

1. ONZE ACTIVITEITEN, TECHNOLOGIE, KLANTEN EN EINDGEBRUIKERS

Wij hechten waarde aan uw privacy, en we willen helpen uw ervaring met ons zo bevredigend en veilig mogelijk te maken, of u nu Viafoura benadert door gebruik te maken van een van onze Social Plugins en/of onze website beschikbaar op viafoura.com, inclusief het interne administratiesysteem voor onze klanten, beschikbaar op admin.viafoura.com (de “Admin Area”).

Viafoura is een technologiebedrijf dat een reeks webgebaseerde sociale plugins en tools aanbiedt om gebruikers te betrekken bij websites en apps van derden op het internet en mobiel (“Social Plugins”). Viafoura Social Plugins stellen online bedrijven (“Cliënten”) in staat om:

  • hun authenticatiediensten te verbinden met die van Viafoura (“Social Login”);
  • Eindgebruikers van hun website en mobiele applicaties (“Eindgebruikers”) tools aan te bieden waarmee zij hun betrokkenheid kunnen vergroten, zoals tools om commentaar te geven en tools om de community te ontdekken, zoals Top Users en Most Popular Articles (“Engagement Tools”)
  • Analyseren van een website Social Login en Engagement activiteit om gebruik en data metriek (“Social Analytics”) te leveren aan onze klanten.

2. DOEL VAN HET PRIVACYBELEID EN REGELGEVINGSKADER

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om uit te leggen hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die wij van onze klanten en eindgebruikers ontvangen. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de Personal Information Protection and Electronic Documents Act, een federale wet die in heel Canada van kracht is. Wij informeren en trainen het personeel over het privacybeleid.

“Persoonlijke informatie”, zoals gebruikt in dit Privacybeleid, is informatie waarmee een persoon direct kan worden geïdentificeerd, zoals een naam of e-mailadres, en informatie die wij direct combineren met dergelijke identificerende informatie. Dit Privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan de Viafoura Servicevoorwaarden. Door de Viafoura Website of onze Diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de informatieverwerkingspraktijken beschreven in dit Privacybeleid.

3. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer u viafoura.com bezoekt of een site die door viafoura-technologieën wordt aangedreven, verzamelen we twee soorten informatie. Persoonlijke informatie en passieve gegevens. Persoonlijke informatie, wordt u gevraagd en moet u toestemming geven voordat wij deze kunnen opslaan. Passieve gegevens worden verzameld bij uw interactie met de site met Viafoura-technologie.

Persoonlijke informatie: Indien u als Eindgebruiker ervoor kiest om in te loggen op de website of mobiele applicatie van een Cliënt met gebruikmaking van een account dat u reeds hebt aangemaakt bij een sociaal netwerk platform (bijv. Facebook, Twitter) of een e-mailplatform (bijv. Gmail, Yahoo! Mail), geeft u de website (of mobiele applicatie) toegang tot bepaalde Persoonsgegevens die zijn opgeslagen op het betreffende sociale netwerk of e-mailplatform. Viafoura, namens onze Cliënten, zal deze Persoonlijke Informatie verzamelen en opslaan. Viafoura’s platform ontvangt en bewaart specifiek naam, e-mail en door de klant gegenereerde UID met als doel de gebruiker te identificeren.

Deze door de eindgebruiker ingevoerde gegevens kunnen onder meer bestaan uit uw naam, e-mailadres, postadres en demografische informatie, zoals leeftijd en geslacht.

Klanten van Viafoura kunnen u in staat stellen opmerkingen en andere door gebruikers gegenereerde inhoud op hun websites of mobiele applicaties te plaatsen. De tekst van deze inzendingen wordt verzameld en opgeslagen ten behoeve van onze Cliënten. Deze inzendingen zijn gekoppeld aan de identiteit die je hebt gebruikt om je te authenticeren bij de betreffende Social Plugin, en je naam en profielfoto worden getoond naast je Opmerkingen op de website of mobiele applicatie van de Klant. U kunt er ook voor kiezen om deze inhoud op uw aangesloten sociale netwerken te plaatsen.

Passieve gegevens: Zoals de meeste web-gebaseerde diensten, ontvangen en registreren wij automatisch informatie op ons systeem van uw browser wanneer u sites gebruikt waarop Viafoura-technologie wordt gebruikt. Wij kunnen verschillende methoden gebruiken, waaronder “cookies”, om deze informatie te verzamelen. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies. De informatie die we kunnen verzamelen met deze geautomatiseerde methoden kan omvatten, uw IP-adres, cookie-informatie, een uniek apparaat of gebruiker ID, het type browser, het type systeem, de inhoud en pagina’s die u opent op de Viafoura-clients, de frequentie en duur van uw, en de “verwijzende URL”. Wij kunnen ook cookies gebruiken om sessievalidators op uw harde schijf op te slaan. Indien wij op passieve wijze vergaarde informatie rechtstreeks combineren met Persoonlijke informatie, behandelen wij de gecombineerde informatie als Persoonlijke informatie in het kader van dit Privacybeleid. Anders gebruiken wij passief verzamelde informatie in geaggregeerde vorm.

Houdt u er rekening mee dat alle informatie verzameld door Viafoura, onderworpen is aan het privacybeleid van die specifieke Klant, en dat Viafoura slechts de verzameling, overdracht en opslag van de Persoonlijke Informatie faciliteert in overeenstemming met dat privacybeleid.

4. HOE WIJ DE INFORMATIE GEBRUIKEN

Persoonlijke Informatie: Wij behouden ons geen rechten voor om Persoonlijke Informatie van Eindgebruikers te gebruiken die aan ons is doorgegeven namens onze Klanten via de Viafoura Diensten of die wij hebben ontvangen van de sociale netwerken, behalve om de Diensten beschikbaar te stellen aan de Klant en/of Eindgebruiker. Wij verkopen geen Persoonsgegevens van Eindgebruikers die naar ons worden verzonden via de Diensten of die wij ontvangen van de sociale netwerken. Alle Persoonlijke Informatie die wordt verzameld door de websites of mobiele applicaties van onze Klant is onderworpen aan het privacybeleid van die websites. U dient de servicevoorwaarden, het privacybeleid en de privacypraktijken van de website van een Klant die gebruik maakt van onze Diensten te lezen en u daarvan bewust te zijn.

Passieve gegevensverzameling: Deze informatie wordt gebruikt om de levering van de Dienst te vergemakkelijken en, in sommige gevallen, voor interne rapporten. Daarnaast wordt een deel van de verzamelde informatie gebruikt in de Cliëntenrapporten. De Cliëntenrapporten kunnen zowel passief verzamelde informatie als Persoonlijke Informatie van de Eindgebruiker bevatten.

Bepaalde passief door Viafoura verzamelde informatie wordt ook rechtstreeks aan de Klant ter beschikking gesteld. De Klant heeft dan de mogelijkheid om de gegevens handmatig door te geven aan analyse-instrumenten van derden, zoals Google Analytics en Omniture Site Catalyst, voor extra rapportage. Deze gegevens zijn eigendom van onze Cliënten en hun eigen analytische accounts van derden. Wij doen dit alleen op verzoek en op aanwijzing van de Klant.

Houd er rekening mee dat, als eindgebruikers Viafoura gebruiken op de website van een klant, die klant ook passief gegevens kan verzamelen die onderworpen zijn aan het specifieke Privacybeleid van die website, inclusief, zonder beperking, niet-Viafoura acties zoals aankopen en bekeken video’s. U dient de servicevoorwaarden, het privacybeleid en de privacypraktijken van de website van een Klant die gebruik maakt van onze Diensten te lezen en u daarvan bewust te zijn.

Wij kunnen geaggregeerde informatie delen met Cliënten, potentiële Cliënten, partners of de pers om het gebruik van de Dienst aan te tonen, trends in de industrie en reclame te signaleren, en publiciteit voor de Dienst te genereren. Alle samengevoegde informatie die in deze context wordt gedeeld, bevat geen Persoonsgegevens.

5. MINOREN

De Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) beschermt de online privacy van kinderen jonger dan 13 jaar. Viafoura’s Website is niet gericht op personen onder de leeftijd van dertien (13) jaar, en wij verzoeken dergelijke personen geen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken via onze websites. Bovendien verzamelen of bewaren wij niet bewust Persoonlijke Gegevens van iemand die jonger is dan 13 jaar, tenzij of tenzij toegestaan door de wet. Indien wij vernemen dat Persoonlijke Gegevens zijn verzameld van een gebruiker jonger dan 13 jaar op of via de Viafoura Website, dan zullen wij de nodige stappen ondernemen om deze informatie te laten verwijderen. Indien u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar dat zich geregistreerd heeft op de Viafoura Website of waarvan u denkt dat het op een andere manier Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt aan Viafoura, gelieve contact op te nemen met Viafoura op privacy@viafoura.com om de account van dat kind te laten beëindigen en de informatie te laten verwijderen.

Viafoura’s klanten zijn er verantwoordelijk voor dat zij voldoen aan COPPA, Viafoura handelt slechts in opdracht van onze klanten en als agent van onze klanten. Als we vernemen dat Persoonlijke Informatie is verzameld van een gebruiker jonger dan 13 jaar via de Viafoura Services zonder ouderlijke toestemming zoals vereist door COPPA en is opgeslagen op Viafoura-servers, dan zullen we de nodige stappen ondernemen om deze informatie te laten verwijderen.

6. DERDE PARTIJEN

Wij delen uw informatie met derden alleen in beperkte omstandigheden waarin wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de dienst aan te bieden of door u is toegestaan zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld:

Wij kunnen informatie verstrekken aan dienstverleners om ons te helpen u de diensten te leveren die wij aanbieden. In het bijzonder kunnen wij gebruik maken van derden om onze activiteiten te faciliteren, zoals het hosten van de dienst (d.w.z. een cloud web hosting), het versturen van e-mailberichten of het leveren van analysediensten aan onze Cliënten. In verband met deze aanbiedingen en bedrijfsactiviteiten kunnen onze dienstverleners toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens voor gebruik gedurende een beperkte tijd in verband met deze bedrijfsactiviteiten. Wanneer wij een beroep doen op derden voor de verwerking van persoonlijke informatie, passen wij redelijke contractuele en technische beschermingsmaatregelen toe die het gebruik van die informatie beperken tot de door Viafoura gespecificeerde doeleinden.

Wij kunnen gepseudonimiseerde en gecodeerde informatie over gebruikersidentificatie gebruiken om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor ons publiek. Meer informatie over hoe deze gegevens worden gebruikt door derden zoals Google, en hoe u de informatie die Google verzamelt kunt controleren, is te vinden op de volgende link: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.

Wanneer u onze website of onze producten op sites van uitgevers gebruikt en uw e-mailadres invoert (om in te loggen, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks), kunnen we informatie die we van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in gehashte, pseudonieme vorm), IP-adres, of informatie over uw browser of besturingssysteem, delen met LiveRamp en haar groepsmaatschappijen, die optreden als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” (zoals van toepassing en gedefinieerd in de GDPR).

LiveRamp gebruikt deze informatie om een online identificatiecode te maken die we kunnen opslaan in onze first-party cookie voor ons gebruik in online, in-app, en cross-channel reclame. Dit kan worden gedeeld met reclamebedrijven om op interesses gebaseerde en gerichte reclame mogelijk te maken. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online identificatiecode aan te maken, zodat u op uw apparaten kunt worden herkend. Deze code bevat geen direct identificeerbare persoonsgegevens en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om u opnieuw te identificeren.

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van LiveRamp is beschikbaar in het privacybeleid van LiveRamp. U hebt het recht om uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

7. VEILIGHEID

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons. Wij gebruiken redelijke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van Persoonlijke Informatie onder ons beheer, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van firewalls en encryptie. Hoewel wij ons te goeder trouw inspannen om de veiligheid van dergelijke Persoonlijke Informatie te handhaven, is geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig en kunnen wij niet garanderen dat deze vrij zal blijven van ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. Hoewel wij er alles aan doen om de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te waarborgen, kunnen wij niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen “hackers” of andere onbevoegden ervan weerhouden illegaal toegang te krijgen tot deze informatie of deze te verkrijgen.

8. CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYKWESTIES, MET INBEGRIP VAN VERZOEKEN OM GEGEVENSVERWIJDERING

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@viafoura.com.
Verzoeken om verwijdering van gebruikersgegevens moeten ook worden ingediend bij privacy@viafoura.com. Bij het ontvangen van verzoeken zal Viafoura de identiteit van de gebruiker valideren om er zeker van te zijn dat het verzoek geldig is door de identiteit te verifiëren met de site van de klant waar zij vandaan komen. Na bevestiging wordt de verwijdering in overeenstemming met de GDPR binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek uitgevoerd.

Meer informatie over publieksbetrokkenheid, -ontwikkeling en -inzichten

Bekijk de Viafoura blog om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en trends in Audience Engagement, Development, & Insights.

Contact us today by filling out the form below or giving us a call at
Become a Technology Partner
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact us today by filling out the form below or giving us a call at
Become a Channel Partner
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact an audience engagement specialist today by filling out the form below or giving us a call at
Get started with Live Blog
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact an audience engagement specialist today by filling out the form below or giving us a call at
Get started with Community Chat
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
This package is only available to publishers with > 2 million monthly page views
Get started with Community Engagement
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Conversations
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Viafoura
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Community Chat
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838
Contact an audience engagement specialist today by filling our the form below or giving us a call at
Get started with Viafoura Live Blogs
+1 800 711 4838
Ready to build a direct relationship your audience?
Contact an audience engagement specialist today
Or give us a call at
1 800 711 4838